logo

Jag har testat mig

Och nu vet jag vilka mina 5 starkaste styrkor är.

Testet är skapat av Donald O. Clifton som blivit utnämnd till “Father of Strenghts-Based Psychology” och syftet är att man ska känna till och utveckla sina starkaste sidor. Att lägga större fokus på det man är bra på, än det man är mindre bra på. Formeln är:

TALENT (a natural way of thinking, feeling or behaving) X INVESTMENT (time spent practising, developing your skills and building your knowledge base) = STRENGHT (the ability to consistently provide near-perfect performance).

Testet kan tas om man köper boken “Strenghts Finder 2.0”, vilken alla på Accenture fick.

Strengths Finder

Strengths Finder

Mina 5 styrkor:

1. Futuristic

Om man ska jobba med någon som har denna styrka, så ska man fråga många frågor och låta personen dela visionen. Låt personen inspirera.

2. Strategic

Om man jobbar med en person som är “Strategic” så passar frågan – “Om det här skulle inträffa… Vad kan vi förvänta oss”. Ge personen tid att tänka innan du förväntar dig svaret. Personen måste nämligen reda ut ett antal möjliga scenarion i huvudet först.

3. Focus

Att jobba med en “Focus” är bra i projekt med kritiska deadlines som personen då tar stort ansvar för. Tycker inte om ostrukturerade möten. Håll agendan.

4. Discipline

Kan rädda andra från att göra kostsamma misstag. Personen känner ett behov att göra saker i förväg. Ge tydliga direktiv och i så god tid det går till en “Discipline”.

5. Relator

En “Relator” gillar att skapa starka personliga band med sina kollegor. Du kan lita på att en “Relator” håller hemlig information hemlig. Tala om att du tycker om den här personen, det kommer inte uppfattas fel och kommer att välkomnas varmt.

Ja, det var mina 5 starkaste styrkor. Nu har jag en rapport om vem jag är att gå igenom…

 

   

  Post Details

  Posted: October 17, 2013

  By:

  Comments: 0

  Post Tags

  , ,

  Post Categories

  Jobb